२ तल्ले भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन । पेप्सी स्विमिङ पुल तथा रेस्टुरेन्ट ।।