Board of Directors

rajkumar sir

Hom Bahadur Basnet

Chairman

Niranjan sir

Nirajan Shrestha

Director

Rajendra sir

Bhesh Bahadur Basnet

Managing Director

dav

Jayaram Aryal

Managing Director